Przegląd: Nowe Funkcje Modułu Dokumentacji Technicznej

Dokumentacja Techniczna: Odnośniki na rysunku 2D.
Bardzo duże grono użytkowników Kisters 3DViewStation, korzysta już z modułu odpowiedzialnego za tworzenie dokumentacji technicznej. W odpowiedzi na wasze cenne uwagi i opinie, aktualizacji uległa funkcja generowania listy BOM. Od dziś możesz ręcznie lub automatycznie generować identyfikatory dla wszystkich obiektów widocznych na obszarze roboczym . Pojawiła się również funkcja automatycznego tworzenia objaśnień/komentarzy zgodnie z ustalonym wcześniej szablonem!