Aktualizacja Kisters 3DVS WebViewer v.2019.0!

Właśnie wydaliśmy nową wersję Kisters 3DViewStation WebViewer! Lista zmian jest bliźniacza do Kisters 3D ViewStation Desktop, o której pisaliśmy tutaj. Jeżeli jeszcze nie korzystałeś z internetowej wersji naszego oprogramowania, możesz ją przetestować pod TYM adresem! Tymczasem poniżej przypominamy listę wprowadzonych zmian i usprawnień.

Zaktualizowana obsługa Exportu oraz Importu:
- Import 3D: Inventor 2019, SolidWorks 2019, Solid Edge 2019, Parasolid V31, Revit 2019, FBX, glTF, JT 10.2, OBJ, 3DS, Collada, Lidar point clouds
- Import 2D: Catia V5 R28 (V5-6R2018), Catia V6 R2017x, Creo 4.0 / ProE, NX12, SolidEdge ST10, Solidworks 2018
- Export: JavaScript for 3D-PDF, IFC, FBX, JT 10, OBJ

Nowe i zaktualizowane funkcjonalności:
- import okien dialogowych (szybkie ustawienia)
- drzewo struktury modelu (usuwanie pustych połączeń)
- obliczanie neutralnych osi dla mozaikowanych elementów
- pomiar grubości ścian w czasie rzeczywistym
- wykrywanie otworów
- funkcja rozszczepiania modelu
- opcja filtrowania: włącz/wyłącz niewidoczne detale
- nowy tryb rotacji "turntable"
- ulepszone wyszukiwanie tekstu w formatach 2D
- transformacja modelu: wyrównanie "środek okręgu - środek okręgu"
- EXPORT do formatu PNG z przezroczystym tłem

Dokumentacja Techniczna:
- tabela BOM: interaktywne generowanie identyfikatorów
- tabela BOM: automatyczne generowanie identyfikatorów
- balony: rozmieszczenie według szablonów linia, prostokąt, okrąg
- balony: automatycznie ponowne wyrównanie po wykonaniu rotacji modelu
- balony: więcej opcji dla kształtu i lini markerów
- zaznaczanie dla wszystkich przykładów geometrii

Optymalizacja wydajności:
- ogromny wzrost szybkości wczytywania dla bardzo dużych złożeń