Kisters 3DViewStation dla BIM oraz Inżynierii Budowlanej!

BIM AEC Inżynieria Budowlana Przeglądarka CAD
Spoglądając na niektóre z naszych ostatnich osiągnięć można zauważyć, że coraz więcej naszych rozwiązań wspiera branżę BIM (Building Information Modeling) oraz inżynierów/architektów budowlanych. Największą podwaliną tego wsparcia to obsługa takich formatów jak: REVIT, IFC, GlTF, CPIXML, oraz DWG czy DXF. Wiele rozwiązań dla wyżej wspomnianych branż działa na zasadzie chmury, gdzie KISTERS 3DVS WebViewer sprawdza się idealnie do celów wizualizacji obiektów 3D. Jednak zarówno Kisters 3DVS Desktop jak i Kisters 3DVS VR sprawdzą się na tych płaszczyznach doskonale!