W jaki sposób wykonać pomiar na maszynie CMM?

maszyna cmm

Maszyna CMM (ang. coordinate measuring machine) to współrzędnościowa maszyna pomiarowa, która pozwala na dokonywanie pomiarów przestrzennych skomplikowanych elementów. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w motoryzacji, przemyśle lotniczym czy kosmicznym, ale i innych dziedzinach, które wymagają precyzji podczas pomiarów. W jaki sposób przeprowadzane są pomiary na maszynie CMM? Jaka jest specyfika jej działania? Na te i inne pytania odpowiemy w dalszej części naszego wpisu.

Praktycznie zastosowanie maszyn pomiarowych CMM

Maszyny CMM działają na zasadzie śledzenia współrzędnych. Specyfikę ich funkcjonowania porównać można do palca poruszającego się po mapie, gdy śledzi układ współrzędnych. Specjalna sonda mierzy punkty na części. Układ współrzędnych tworzony jest przez trzy osie. Każdy mierzony punkt zlokalizowany jest w położeniu wyznaczonym przez układ współrzędnych. Punkty pomiarowe są łączone przez maszyny w celu utworzenia cechy geometrycznej, która może zostać porównana ze wszystkimi innymi cechami.

W sondy skaningowe, czyli głowice pomiarowe, wyposażone są praktycznie wszystkie współczesne współrzędnościowe maszyny pomiarowe nowej generacji. Dzięki temu użytkownik może nie tylko kontrolować wymiary, lecz także odchyłek kształtu czy położenia skomplikowanych geometrycznie obiektów. Sondy umożliwiają pomiar dużej liczby punktów w czasie dostosowanym do szybkości produkcji.

Nowoczesne maszyny współrzędnościowe CMM przyczyniają się do znacznego skrócenia czasu prac związanych z kontrolą mierzonego przedmiotu. Co więcej, nie wymagają zmiany przyrządu pomiarowego, więc podczas jednej czynności można wyznaczyć wszelkie wymiary i odchyłki. Możliwy jest pomiar zarówno niewielkich, jak i dużych elementów, np. karoserii samochodowych.

Proces pomiarowy w tym przypadku polega na pomiarze wartości współrzędnych X, Y, Z pojedynczych punktów zlokalizowanych na powierzchni mierzonego elementu. Pomiary odbywają się w układzie współrzędnych kartezjańskich, co oznacza, że ruchome zespoły pomiarowe przemieszczają się po trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach.