Sprawdziany produkcyjne – projekty w 3D CAD Viewer


Produkcja seryjna detali przeznaczonych do konstrukcji samochodów, maszyn czy sprzętu AGD wiąże się z koniecznością zachowania wysokiego poziomu precyzji wymiarowej. Szczególnie w przypadku maszyn i podzespołów w ruchu ich części muszą być doskonale dopasowane, aby ze sobą współdziałały bez powodowania tarcia i przyspieszania tempa zużycia. Dlatego tak ważne są systematyczne pomiary współrzędnościowe CMM wykonywane za pomocą specjalnych maszyn współrzędnościowych (ang: coordinate measuring machine). Maszyny te są wyposażone w trzy systemy pomiarowe umożliwiające jednoczesne wykonanie pomiarów w osiach współrzędnych XYZ. Dodatkowym elementem jest sonda, która umożliwia lokalizację powierzchni mierzonego elementu. Pomiary współrzędnościowe CMM odbywają się automatycznie i są wykonywane z zastosowaniem technologii CNC, stosowanej również powszechnie przy precyzyjnej obróbce CNC. Takie sprawdziany produkcyjne charakteryzują się bardzo dużą dokładnością i nie są narażone na błędy wynikające z fizycznych ograniczeń człowieka czy jego subiektywnego podejścia. Stwarzają też znacznie szersze możliwości w zakresie kontroli dokładności odwzorowania wymiarowego, niż przyrządy takie jak suwmiarka, długościomierz czy nawet mikroskop.

Pomiary współrzędnościowe CMM – produkcja przyrządów i sprawdzianów w ZETEKZETEK projektuje i produkuje przyrządy i sprawdziany produkcyjne, a także podstawki CMM do szerokiej gamy produktów oraz z wykorzystaniem różnych technik i technologii. Do tego celu stosujemy nowoczesne narzędzia informatyczne takie jak przeglądarka 3D CAD. Podczas projektowania uwzględniamy wymagania techniczne, jakościowe i ergonomiczne. Zwracamy zawsze uwagę na wysoką jakość, precyzję i trwałość naszych produktów. Nasze podstawki CMM są produkowane w lekkich materiałów kompozytowych o sztywnej konstrukcji, która sprzyja ich przenoszeniu. Projektujemy je z przeznaczeniem do pomiarów konkretnej części, w celu odwzorowania jej punktów podparcia. Dzięki temu pomiary współrzędnościowe CMM wykonywane za ich pomocą są niezwykle dokładne. Jednak w ZETEK nie tylko produkujemy podstawki CMM i sprawdziany produkcyjne w programie 3D CAD Viewer. Klientom zapewniamy też kompleksową obsługę w zakresie kontroli wymiarowej produktów – "Gauge & Fixture":


definiujemy i opracowujemy proces oraz oprzyrządowanie kontroli jakości produktów,

wykonujemy projekty 3D CAD w dowolnym oprogramowaniu CAD, w tym również 3D CAD Viewer – zgodnie z życzeniem Klienta,

produkujemy sprawdziany produkcyjne i przyrządy wg naszego projektu konstrukcji, jak również na podstawie projektu konstrukcji Klienta,

wykonujemy finalną kalibrację i certyfikację zgodnie z wymaganiami i specyfikacją Klienta oraz wg wymagań Klientów końcowych (Audi, BMW, VW, Porsche, Skoda, Airbus, etc.),

realizujemy pomiary bez konieczności demontażu narzędzi,

wykonujemy procedury MSA i inne testy kontrole wg wytycznych Klienta,

przygotowujemy instrukcje obsługi i inne niezbędne certyfikacje i dostosowania do różnych przepisów i wymagań,

zapewniamy obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną.

Rodzaje przyrządówCMM positioning / holding fixtures;

SPC fixtures

Attribute checking fixtures

Environmental inspection gauges

Assembly checking fixtures

Cooling fixtures;

Welding fixtures & jigs