Web Viewer dla przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych


Dzięki 3DViewStation WebViewer zapewniamy wydajną Online CAD-Viewer i uniwersalną przeglądarkę, której można używać na dowolnym urządzeniu zgodnym z HTML5, od komputera stacjonarnego, notebooka, tabletu, do smartfona, które korzystają z systemu: Windows, Linux, iOS lub Android. Jako użytkownik mobilny masz dostęp z dowolnego miejsca do danych 3D CAD, rysunków 2D CAD i innych danych, takich jak dokumenty Office i obrazy, które mogą znajdować się w sieci firmowej lub w chmurze. Nie jest wymagana żadna dodatkowa instalacja, wystarczy przeglądarka z obsługą HTML5.

3DViewStation WebViewer, Cloud Viewer, Online CAD Viewer – obszary zastosowań:
Zintegrowana przeglądarka HTML5, Online 3D und 2D Viewer, dla aplikacji internetowych, portali, dla systemów xMS i PLM do realizacji wizualizacji 2D & 3D-Viewing w konfiguratorach produktów, aplikacjach usługowych lub rozwiązaniach chmurowych i klientów PLM. Wydajna praca nawet przy niskich przepustowościach łączy i na urządzeniach o małej wydajności. Ważne dla danych CAD: Ochrona Twojego KnowHow jest gwarantowana podczas korzystania z 3DViewStation WebViewer (ochrona IP).

3DViewStation WebViewer, Cloud Viewer, Online CAD Viewer – obszary zastosowań:
Zintegrowana przeglądarka HTML5, Online 3D und 2D Viewer, dla aplikacji internetowych, portali, dla systemów xMS i PLM do realizacji wizualizacji 2D & 3D-Viewing w konfiguratorach produktów, aplikacjach usługowych lub rozwiązaniach chmurowych i klientów PLM. Wydajna praca nawet przy niskich przepustowościach łączy i na urządzeniach o małej wydajności. Ważne dla danych CAD: Ochrona Twojego KnowHow jest gwarantowana podczas korzystania z 3DViewStation WebViewer (ochrona IP).


3DViewStation WebViewer - parametry techniczne:

3DViewStation WebViewer – scenariusze i szczegóły:

Przeglądaj i analizuj złożenia CAD i dokumenty za pomocą przeglądark
Umożliwiamy dostęp online do wszystkich danych 3D CAD, rysunków 2D, a także dokumentów Office i zdjęć firmy za pomocą przeglądarki. Udostępniasz nie tylko metadane produktów i części, ale także ich geometrie i powiązane dokumenty wszystkim zainteresowanym stronom, np. konfiguratorom produktów, serwisów lub portali części zamiennych. Skorzystaj z naszej przeglądarki HTML5 aby poruszać się po złożeniach, wybierać części, ukrywać lub prezentować, inicjować działania po kliknięciu geometrii, łączenia geometrii z metadanymi lub dokumAentami z Twojego podstawowego systemu. Mierz, wykonuj przekroje lub rozbij złożenia, koloruj geometrię, dodawaj adnotacje do modeli 3D CAD, rysunków lub dokumentów: wszystko przy pomocy przeglądarki. W przypadku konieczności pobrania geometrii 3D, można użyć także plik 3D PDF, zaś w przypadku chęci pobrania rysunków 2D lub dokumentów Office może to być 2D PDF.

Wasze dane są bezpieczne!
3DViewStation Web Viewer umożliwia renderowanie geometrii na serwerze. Ma to wiele zalet: Ponieważ tylko informacje o obrazie są przesyłane do terminala, w żadnym momencie nie ma geometrii na terminalu. Państwa dane geometryczne są w pełni bezpieczne (ochrona Know-How, zabezpieczone IP). Zwłaszcza w przypadku małych urządzeń i przy niskiej przepustowości dane mogą być przeglądane znacznie szybciej za pośrednictwem przeglądarki HTML5-Viewer, niż w przypadku renderowania po stronie klienta. Ponieważ renderowanie jest na serwerze, nie wymaga to obsługi 3D po stronie klienta, w związku z tym nie ma interfejsu WebGL, a Kisters 3DViewStation WebViewer może być używany na prawie wszystkich systemach operacyjnych, w tym Android i iOS oraz z prawie wszystkimi klientami.

Żadnego zaangażowania po stronie Klienta. Zero Footprint, Zero Admin (bez dysku i obsługi)
DViewStation WebViewer nie wymaga żadnych instalacji, dlatego też jest idealna dla dużych instalacji, okazjonalnych użytkowników, portali internetowych, rozwiązań chmurowych i innych. Działania administracyjne ograniczone są tylko do serwera, który konwertuje dane CAD na format własny, 3D PDF i obrazy podglądu.
Opisy naszych produktów przedstawiają zazwyczaj maksymalną ich funkcjonalność. Informacje na temat dostępnych opcji i konfiguracji można uzyskać w naszym dziale handlowym. Treści mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.