Zintegrowany 3D CAD Viewer


Rodzina produktów Kisters 3DViewStation składa się z wydajnych przeglądarek 3D dla formatów natywnych, np. takich jak Catia V5, Catia V4, NX, Creo, Pro-Engineer, SolidWorks, Inventor, SolidEdge, Parasolid i neutralne formaty, takie jak STEP, 3D-PDF, JT, z 1-sekundowym czasem ładowania dla zespołu 5 GB (w formacie 3DVS). Ponadto wszystkie produkty Kisters 3DViewStation można zintegrować. Klienci pracują na różnych platformach, w tym w systemach Windows, Linux, MAC-OS, iOS, Android.

Wersja 3DViewStation Desktop: Linia poleceń, API C, ActiveX API i XML API.
3DViewStation ActiveX-Version: ActiveX-API i XML-API.
3DViewStation WebViewer Version: JavaScript & XML-API.

Wszystkie warianty produktów oferują interfejsy API do dynamicznego ładowania złożonych lub wirtualnych struktur z poszczególnymi częściami za pomocą macierzy transformacji. Ponadto oferujemy ważne funkcje analityczne: pomiar, wymiarowanie, przekroje, funkcja porównywania 3D i realistyczny MultiCAD DMU. Części można włączać i wyłączać, również za pośrednictwem interfejsu API, kolory można zmieniać i definiować folie oraz stosować adnotacje i znaczniki. Zwłaszcza w integracji możliwe jest dostarczanie części z hiperłączami w celu połączeń z dodatkowymi informacjami lub dokumentami.

Wszyscy użytkownicy PLM w działach sprzedaży i marketingu, przeglądu projektu, zarządzania procesami, zleceniami zadań oraz zarządzaniem produkcji, itp. oddtwarzają procesy wizualizując dane 3D CAD niezawodnie, wydajnie i eko